SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

podjetja Klopeks d.o.o.

I. UVOD

1. Splošno

Splošni pogoji so pogoji, v okviru katerih družba Klopeks, d.o.o., izvaja prodajo svojih izdelkov in izvaja svoje storitve v okviru registriranih dejavnosti.

Splošni pogoji prodaje veljajo za vsa naročila in prihodnje dobave za vse kupce in poslovne partnerje (v nadaljevanju stranka), tudi če to na prodajnih dokumentih ni posebej navedeno, razen če je s posebnim dogovorom med družbo Klopeks d.o.o. in stranko dogovorjeno drugače.

Splošni pogoji veljajo za vse uporabnike spletnih strani www.klopex.si in www.klopeks.si. Z uporabo spletnih strani www.klopex.si in www.klopeks.si uporabnik izjavlja, da je s temi splošnimi pogoji prodaje seznanjen in da jih sprejema.

Družba Klopeks d.o.o. lahko kadarkoli enostransko spremeni splošne pogoje poslovanja in jih objavi na spletnih straneh www.klopex.si oziroma www.klopeks.si.

II. POSLOVANJE

2. Prijava na e-novice

Z vnosom podatkov na e-novice uporabnik soglaša, da se podatki, ki jih posreduje, obdelujejo, shranjujejo in uporabljajo z namenom obveščanja o posebnih ponudbah, novicah in dodatnih ugodnostih. Uporabnik lahko obdelovanje in shranjevanje podatkov kadarkoli prekliče z elektronskim sporočilom na info@klopex.si ali s klikom na odjavo. Na podlagi odjave se podatki se iz sistema varno izbrišejo.

Evidenci podatkov v sistemu e-novica in podatkov za pošiljanje naročenega blaga sta popolnoma ločeni. V kolikor stranka posreduje podatke za sprovedbo naročila blaga, ti podatki ne bodo avtomatično posredovani v sistem e-novic (in obratno), temveč se mora za e-novice stranka ločeno registrirati. S tem družba Klopeks, d.o.o. zagotavlja ločeno obravnavo podatkov glede na želje in potrebe strank in glede na določbe GDPR, ki zahteva privolitev stranke za posredovanje podatkov.

3. Naročilo

Z naročilom se šteje, da je stranka (kupec) seznanjena z določili pogodbe na daljavo in da jih sprejema.

Stranka lahko naroči blago na naslednje načine:

a) elektronsko, tako da
– preko spletnega obrazca v rubriki “ponudba” izbere željeno blago, izpolni zahtevane podatke pod rubriko “dodaj v košarico”, poda soglasje k splošnim pogojem in s tem poda privolitev za obdelovanje podatkov ter s pomočjo gumba “kupite sedaj” posreduje podatke naročila v sistem,
– ali na elektronski naslov info@klopex.si oziroma info@klopeks.si, tako da pošlje svoje specificirano naročilo na elektronski naslov info@klopex.si ali www.klopeks.si;

b) po telefonu na telefonsko številko 064 160-655 med delavnikom – od ponedeljka do sobote med 8.00 in 16.00 uro (razen na dela proste dneve).

Naročilo mora biti specificirano po številki izdelka, barvi, velikosti in količini, naročnik pa mora v naročilu navesti svoje podatke: ime, priimek, naslov za pošiljanje pošiljke, elektronski naslov ali telefonska številka.

S sprejemom splošnih pogojev poslovanja se stranka strinja, da se v primeru naročila blaga njeni osebni podatki obdelujejo, shranjujejo in uporabljajo z namenom odpreme naročenega blaga. Njeni podatki bodo shranjeni le za potrebe računovodstva družbe Klopeks, d.o.o. in bodo posredovani le računovodskemu servisu kot zunanjemu pogodbenemu partnerju ter morebitnim državnim organom na podlagi davčnih predpisov in drugih zakonov.

Družba Klopeks, d.o.o., posredovanih podatkov ne bo uporabljala in obdelovala za potrebe nadaljnjega marketinga, temveč le za potrebe pošiljanja naročenega blaga naslovniku (razen v primeru, da se uporabnik ločeno prijavi na e-novice). V primeru, da se uporabnik prijavi v sistem e-novice, se bodo njegovi podatki obdelovali in shranjevali do njegovega elektronskega preklica.

Jezik komuniciranja je slovenščina.
Stranka jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov ter družbi Klopeks d.o.o. odgovarja za morebitno nastalo škodo zaradi netočnih in neresničnih podatkov.

4. Določitev cene

Vse cene so v evrih brez DDV. Družba Klopeks d.o.o. si pridržuje pravico do dnevnih sprememb cen, razen če ni drugače navedeno. Veljajo cene, ki so objavljene na spletni strani v trenutku naročila. Družba Klopeks d.o.o. potrdi ceno ob potrditvi elektronskega naročila.

Cene, navedene na spletni strani, ne vključujejo stroškov poštnine. Poštnina se stranki obračuna pri prevzemu po veljavnem ceniku poštnih storitev Pošte Slovenija.

5. Veljavnost akcijske ponudbe

Roki veljavnosti akcijske ponudbe so navedeni ob sami akcijski ponudbi.

6. Postopek nakupa

Stranka pošlje elektronsko naročilo v sistem klopex.si oz. klopeks.si z izpolnitvijo spletnega obrazca, pri katerem je potrebno obvezno izpolniti vsa polja, označena z rdečo zvezdico, ali po elektronski pošti na naslov info@klopex.si ali info@klopeks.si.
Izpolnitev naročila se šteje kot ponudba stranke k sklenitvi prodajne pogodbe za naročene izdelke. Po oddaji naročila stranka prejme avtomatsko obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo uspešno oddala v procesiranje.

Stranka lahko naročilo posreduje tudi po telefonu.

Družba Klopeks d.o.o. najpozneje v roku 5 delovnih dni pregleda naročilo, preveri dobavljivost izdelka ter pošlje naročilo oziroma ga zavrne. Ko družba Klopeks d.o.o. pošlje stranki sporočilo, da njeno ponudbo sprejema, je prodajna pogodba sklenjena.

Družba Klopeks d.o.o. si pridržuje pravico, da v zvezi z naročilom pokliče stranko na njeno telefonsko številko, ki jo je stranka navedla pri naročilu.

Za pravopisne napake spletne strani družba Klopeks d.o.o. ne odgovarja.

7. Način plačila

Družba Klopeks d.o.o. omogoča plačilo z nakazilom na TRR družbe ob naročilu ali s plačilom po povzetju. Račun, izdan na papirju, bo priložen pošiljki z blagom.

Možno je tudi plačilo na drug podoben način, če se stranki o tem predhodno dogovorita.

8. Prevzem blaga

Družba Klopeks d.o.o. bo predvidoma v roku 5 delovnih dneh po prejemu naročila poslala blago kupcu po pošti na naslov, ki ga bo kupec navedel v naročilu. V primeru, da blaga, ki ga je kupec naročil, ni na zalogi, se to kupcu sporoči.

Družba Klopeks d.o.o. si pridržuje pravico, da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi prodajo določenih ali celo vseh izdelkov, za določen ali nedoločen čas omeji dostop do spletnega naslova www.klopex.si ali www.klopeks.si, da popolnoma ustavi dostop do spletnega naslova ali drugače omeji ali ustavi poslovanje preko spleta.

Riziko transporta prevzame družba Klopeks d.o.o., upoštevajoč odgovornosti pošte.

Morebitno poškodbo ali količinski manko mora stranka pisno sporočiti najpozneje v roku 8 dni od prevzema blaga na kontaktni elektronski naslov info@klopex.si ali info@klopeks.si ali po pošti na sedež podjetja.

Naročeno blago se skupaj s priloženim originalnim računom pošlje po pošti kot odkupna pošiljka, če je kupec izbral plačilo po povzetju. Račun arhivira prodajalec. Računu je priložen obrazec z obvestilom, kako odstopiti od nakupa in izdelke vrniti, če je to potrebno in mogoče.

V kolikor vsi naročeni izdelki ne morejo biti dostavljeni v eni pošiljki, stroške naknadnega pošiljanja krije družba Klopeks d.o.o.

9. Pravica do odstopa

Stranka ima pravico, da v roku 14 dni od prevzema blaga podjetju pisno sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku. Stroške vračila blaga krije stranka. Blago mora stranka vrniti podjetju najpozneje v roku 30 dni po pisnem sporočilu o odstopu. Vrnitev prejetega blaga podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe. Vračilu mora biti priložen račun, ki je bil izdan stranki za isto blago.

Prejeto blago mora stranka vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je bilo blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala brez krivde stranke.

Možnost vračila ne velja za blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih stranke, ki je bilo prilagojeno strankinim osebnim potrebam in zaradi svoje narave ni primerno za vračilo.

Če je stranka odstopila od pogodbe, ji mora podjetje vrniti vsa opravljena plačila. Vračilo plačil mora podjetje vrniti takoj, ko je to mogoče, najpozneje pa v roku 30 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe. Stranka mora hkrati vrniti tudi blago. Če je podjetje zamudilo z vračilom vplačil, mora kupcu poleg zakonitih zamudnih obresti plačati še eno desetino prejetih vplačil za vsakih dopolnjenih trideset dni zamude pri vračilu.

10. Napake ob naročanju

V kolikor stranka ugotovi, da je ob naročanju navedla napačne podatke, naj jih čim prej elektronsko sporoči družbi Klopeks d.o.o. na info@klopex.si ali info@klopeks.si.

11. Varnost in ažurnost spletnega naslova

Družba Klopeks d.o.o. uporablja ustrezna in varna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanje osebnih podatkov in naročil. Prejeta elektronska pošta se redno enkrat mesečno briše.
Glede na navedeno družba Klopeks d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti in ne more biti odškodninsko odgovorna za kakršnekoli poškodbe računalniške oziroma strojne opreme ali druge lastnine ter morebitne vnose virusov, ki bi lahko prizadeli uporabnikovo opremo zaradi obiska spletne strani, prenosov besedil, slik, podatkov ter video in avdio zapisov.

Spletna stran www.klopex.si in www.klopeks.si se po svojih najboljših možnostih trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na spletni strani. Kljub temu pa se lahko lastnosti izdelkov, njihova dobavljivost in cena spremenijo tako hitro, da podjetje ne uspe pravočasno popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru bo podjetje stranko obvestilo o spremembah in ji omogočilo preklic naročila ali zamenjavo naročenega izdelka. Vse fotografije so zgolj simbolične in ne prikazujejo lastnosti izdelka.

12. Pravica do zasebnosti

Družba Klopeks d.o.o. se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov v skladu z veljavnimi predpisi: Splošna uredba (EU) o varstvu podatkov (GDPR), Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah in Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu. Vsi podatki (ime, priimek, naslov, telefonska številka, elektronski naslov stranke, podatki naročila), pridobljeni s spletne strani www.klopex.si in www.klopeks.si, ali podatki, pridobljeni z drugačnim naročilom izdelkov, bodo uporabljeni izključno za izvršitev prejetega naročila, komunikacijo v zvezi z morebitno reklamacijo ali komunikacijo o lastnostih izdelka po poprejšnji poizvedbi stranke in za potrebe računovodenja.

13. Pritožbe

Morebitne pritožbe lahko stranka pošlje na naslov info@klopex.si ali www.klopeks.si. Družba Klopeks d.o.o. bo v roku petih delovnih dni elektronsko odgovorila, da je prejela pritožbo, ter sporočila kupcu, kako dolgo jo bo obravnavala in ga vseskozi obveščala o poteku postopka. Pritožbe rešuje direktor družbe.
Odgovornost za poročanje v primeru varnostnih incidentov je v pristojnosti direktorja družbe.
Podjetje Klopeks, d.o.o., ne potrebuje pooblaščenca za osebne podatke. Vsa vprašanja povezana s tem in z uveljavljanjem uredbe GDPR lahko stranka naslovi na zgoraj navedeni spletni naslov družbe.

III. IZDELKI KLOPEX

14. Lastnosti izdelkov

Izdelki Klopex so izdelani iz materialov, ki so navedeni na etiketah, priloženih vsakemu izdelku (materiali in sestava v %).
Izdelki Klopex so obdelani z impregnacijo, ki pomaga pri zaščiti pred klopi, komarji (tudi tigrastimi komarji), pršicami in nekaterimi drugimi insekti. Impregnacija ostane na oblačilu, se ne prenese na kožo in je primerna za OEKO-TEX standard 100, razrede I-IV. Zaščita je dermatološko testirana z DIN EN ISO 10993-5. Oblačila so pralno obstojna. Primerna so tudi za otroke (0+).
Učinkovitost zaščite je certificiral švicarski tropski in javno-zdravstveni inštitut in inštitut Biogents iz Nemčije, potrdil pa jo je Zoološki inštitut Univerze v Neuchatelu, Švica. Zaščita je varna za okolje.
Družba Klopeks d.o.o. zavrača kakršnokoli odgovornost za poškodbe ali bolezni, ki bi nastale stranki kljub pravilni uporabi izdelkov Klopex, saj izdelki služijo zgolj kot pomoč pri zaščiti pred piki ali ugrizi insektov. Boljšo zaščito pred insekti stranka doseže tudi, če si prekrije večjo površino kože z oblačili Klopex (npr. skupaj majica, hlače in kapa.) Družba Klopeks d.o.o. svetuje, da stranka poleg izdelkov Klopex uporabi tudi druge metode zmanjševanja izpostavljenosti neprijetnim srečanjem z insekti, ki jih priporoča stroka (npr. prhanje takoj po prihodu iz narave, redno pregledovanje telesa in pravilno odstranjevanje klopov, in podobno.)

15. Nega oblačil

Pravilna nega oblačil pomeni:
• pranje pri temperaturi 30 stopinj C,
• uporaba blagih detergentov,
• sušenje na zraku – brez izpostavljanja direktnemu soncu,
• likanje.
Družba Klopeks d.o.o. ne jamči za napake, povezane z nepravilno uporabo kupljenih izdelkov.

16. Odgovornost za stvarne napake

Odgovornost za stvarne napake blaga se presoja po slovenskem pravu, po splošnih pravilih o jamčevanju za stvarne napake, ki ga določata Zakon o varstvu potrošnikov in Obligacijski zakonik. Za spore je pristojno stvarno pristojno sodišče v Sloveniji.

IV. OSTALO

17. Objava pogojev

Splošni pogoji poslovanja družbe Klopeks d.o.o. so sestavljeni v skladu z Obligacijskim zakonikom, Zakonom o varstvu potrošnikov, Zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami, GDPR, Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah, Splošno uredbo (EU) o varstvu podatkov (GDPR) in Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu.

Ti pogoji so objavljeni na spletni strani www. klopex.si oziroma www.klopeks.si.

Družba Klopeks d.o.o.

Datum zadnjega ažuriranja, 8. 5. 2018